Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

Udzielenie kredytu  długoterminowego w kwocie 3 900 000,00 PLN  z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.12.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

 

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.12.2018 » (159.3 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.10.2018r.:

RIR.271.12.46.2018 » (540.9 KiB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

RIR.271.12.48.2018

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 295 dni temu