Informacja o badaniach ankietowych – Urząd Statystyczny w Krakowie

W 2018 roku, Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

 

Do pobrania

 • Załącznik 1. Wzory legitymacji ankieterów - - Pobierz »
  Rozmiar: 277.26 KB
 • Załącznik 2. Wykaz badań realizowanych w 2018 r. - - Pobierz »
  Rozmiar: 58.46 KB
 • plakat_badania_rolne - - Pobierz »
  Rozmiar: 176.69 KB
 • plakat_badania_ankietowe - - Pobierz »
  Rozmiar: 188.34 KB
Dodano w dziale Aktualności 289 dni temu