Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
Konkurs „Bezpieczna Małopolska 2017”

27 października br. Wójt Gminy Zembrzyce  uroczyście przekazał Przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z Marcówki, Śleszowic i Tarnawy Dolnej  sprzęt, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.

W kwietniu br. Gmina Zembrzyce przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”. Celem konkursu było udzielenie gminom z terenu województwa małopolskiego pomocy finansowej, na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stosowna umowa na udzielenie dotacji została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Zembrzyce w Krakowie, w dniu 4 sierpnia 2017r.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zostały zakupione trzy motopompy Honda WT30X oraz
9 zestawów ubrań  bojowych, każdy składający się z hełmu, ubrania specjalnego, kominiarki niepalnej, butów specjalnych oraz rękawic.

OSP Marcówka, OSP Śleszowice i OSP Tarnawa Dolna  otrzymały po jednej motopompie oraz po
3 zestawy ubrań bojowych.

Dodano w dziale Aktualności 349 dni temu