Stypendia sportowe Gminy Zembrzyce

Informujemy, że zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe mogą ubiegać się o Stypendium Sportowe Gminy Zembrzyce. Zasady przyznawania stypendiów sportowych zostały uregulowane Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce nr XIII/124/20 z dnia 28 lutego 2020 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium można dostarczać wrzucając je do urny znajdującej się za budynkiem UG lub przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych Gminy Zembrzyce

wniosek o przyznanie stypendium

 

Dodano w dziale Aktualności 131 dni temu