Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

 

W okresie od 28 czerwca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1.W dniu 02 sierpnia 2013 roku Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu z Premierem RP Donaldem Tuskiem na zaporze zbiornika wodnego Świnna Poręba.

2.W dniu 8 sierpnia 2013 r.  Wójt uczestniczył w wizycie Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera w Powiecie Suskim. Tematem spotkania była realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

3.W dniu 19 sierpnia 2013 roku Wójt uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim i Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Tematem spotkania były sprawy dotyczące zbiorników wodnych w tym zbiornika Świnna Poręba.

4.Podpisano umowy na modernizację dróg na terenie Gminy Zembrzyce w roku 2013  (Dąbrowy w Marcówce, Jasioty w Marcówce, Zarębki Nad Skawcami w Zembrzycach, Biele – Pająki w Tarnawie Dolnej, Makówka w Tarnawie Górnej, Pod Las w Tarnawie Górnej, Fidelus Kołata w Zembrzycach, Szczygły w Tarnawie Dolnej, Kadelówka w Śleszowicach, Na Trzecią Polanę w Zembrzycach) oraz remont drogi rolniczej – Do upadku w Marcówce.

5. Przeprowadzono modernizację dróg :

·        rolnicza do Upadku w Marcówce,

·        Szczygły w Tarnawie Dolnej,

·        Kadelówka w Śleszowicach,

·        Fidelus Kołata w Zembrzycach.

6. Podpisano umowę na wymianę oświetlenia ulicznego w Gminie Zembrzyce.

7. Wykonano opracowanie projektu robót geologicznych dla 5 studni wierconych w tym jedna dla miejscowości Marcówka obok budynku Szkoły Podstawowej, dwie dla  osiedla Zarąbki nad Skawcami oraz dwie dla osiedla Koźle.

8. Ogłoszono przetarg na wykonanie 2 studni wierconych:  Zarębki nad Skawcami iMarcówka wraz z przyłączem do budynku szkoły.

9. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowy na  remonty budynków mienia komunalnego w Gminie Zembrzyce :

- Remont budynku OSP położonego w miejscowości Zembrzyce,

-Remont pomieszczeń w budynku mienia komunalnego – pomieszczenia wykorzystywane przez Stowarzyszenie  Muzyczne w Śleszowicach,

- Remont budynku Klub Rolnika w Tarnawie Górnej.

10. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie remontu budynku OSP położonego na działce nr ewid. 466/50 w miejscowości Zembrzyce, w ramach Konkursu Małopolskie Remizy.

11. Przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowę na remont drogi gminnej „Zarębki nad Skawcami” nr 0063 w  miejscowości Zembrzyce w km 1+900 – 2+147, 2+315 – 2+426 w  ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku.

12. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi klasy L wraz z obiektem mostowym, łączącej projektowaną drogę klasy L Stryszów – Zembrzyce z dawną droga wojewódzką nr 956.

13. Uzyskano pozytywną ocenę formalną wniosku w ramach Programu MRPO dla projektu pn. ”Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach”.

14. Na Rynku w Zembrzycach zainstalowano Infokiosk It. Umożliwi on całodobowy dostęp do informacji dla turystów i mieszkańców gminy. Zrealizowany został  w ramach projektu „Sieć podbabiogórskich infokiosków it” przez Powiat Suski przy współpracy z Gminą Zembrzyce.

15. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce.

16. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Zembrzyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Juszczynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.

17. W miesiącu lipcu Świetlica Środowiskowa w Zembrzycach i Tarnawie Górnej zorganizowała akcję „Lato 2013 – co dzieje się na łące” dzięki której dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym miały zapewnioną opiekę i liczne atrakcje. W Tarnawie Górnej uczestniczyło w zajęciach łącznie 288 dzieci, w Zembrzycach 675 dzieci.

18. 10 sierpnia odbył 15 Międzynarodowy Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka”, Gmina Zembrzyce była współorganizatorem wyścigu.

19. Wójt Gminy uczestniczył w imprezach kulturalnych w których gmina była współorganizatorem: Kubajka, Rombanica, VII Biesiada w Śleszowicach.

20. Rozwiązano umowę dzierżawy budynku byłej szkoły w Tarnawie Górnej.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2415 dni temu