Uroczystość nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zembrzyce dla ks. Infułata Bronisława Fidelusa

W dniu 23.06.2012 r. miała miejsce uroczystość nadania pierwszego w historii Gminy Zembrzyce tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zembrzyce”. W uroczystości wzięli udział: gość honorowy ks. infułat Bronisław Fidelus, Senator Andrzej Pająk, profesor Tadeusz Paleczny, Dziekan Dekanatu Suskiego ks. Prałat Stanisław Bogacz, księża z Gminy Zembrzyce, władze gminy, rodzina ks. infułata, mieszkańcy Zembrzyc. Honorowy Obywatel otrzymał pamiątkowy akt nadania tytułu, co zostało żartobliwie skomentowane przez samego księdza Bronisława: „Od tej pory będę mógł bezpłatnie jeździć tramwajami po terenie Zembrzyc”.

Pisząc o księdzu infułacie, należy wspomnieć o domu rodzinnym, który ukształtował jego postawę. Ksiądz Bronisław Fidelus jest synem Michała  i Antoniny Fidelus z domu Talaga. Do 1956 r. mieszkał w Zembrzycach wraz z rodzicami oraz rodzeństwem Michałem i Zofią. Absolwent Szkoły Podstawowej
w Zembrzycach i Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej po maturze rozpoczął naukę na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, gdzie w 1962 otrzymał święcenia kapłańskie. Ponadto ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukoronowaniem żmudnych lat nauki jest tytuł doktora prawa najstarszej polskiej uczelni.

Po studiach trwale związał się z Krakowem, był notariuszem, wicekanclerzem
i kanclerzem Kurii Metropolitarnej w Krakowie. Od 1995 roku do 2011 roku pełnił zaszczytną funkcję proboszcza, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

W 2011 roku został mianowany  przez Metropolitę Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza Wikariuszem Generalnym Archidiecezji Krakowskiej.

Aktualnie ks. infułat jest przewodniczącym Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej oraz przewodniczącym Komisji Archidiecezjalnej ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej oraz jest przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Regulacji Granic Parafii i Budownictwa Sakralnego.

Ks. infułat Bronisław Fidelus jest znaną i cenioną osobą utożsamianą                 z Zembrzycami. Pomimo iż opuścił Zembrzyce ponad 50 lat temu przenosząc się do Krakowa, sprawy rodzinnej miejscowości i całej Gminy Zembrzyce zawsze są mu bliskie, co wielokrotnie potwierdzał poprzez okazywaną życzliwość, a także wsparcie  w czasach trudnych dla naszej społeczności.

Swoją radą i pozycją wspierał wielokrotnie starania władz gminy w działaniach na rzecz mieszkańców. Między innymi wspomagał nas przy powodzi.

To dzięki jego pomocy udało się wybudować salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Zembrzycach. Dzięki księdzu infułatowi powstał w Zembrzycach na terenie byłego ośrodka wczasowo-kolonijnego PKP zachwycający wszystkich  nowoczesny Mariacki Ośrodek Edukacyjno-Rekolekcyjny. Również jemu zawdzięczamy to, że właśnie w Zembrzycach mają swoje siedziby placówki Caritasu Archidiecezji Krakowskiej.

Także młodzież z terenu Gminy doświadczyła wsparcia księdza infułata przy realizacji swoich ambitnych przedsięwzięć.

Aktualnie ksiądz infułat Bronisław Fidelus na bieżąco jest obecny w życiu Gminy poprzez zainteresowanie i uczestnictwo w ważnych wydarzeniach lokalnych.

Trafne wydają się być słowa, które zawarł  w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Zembrzyce:

<Bezcennym darem, którym jesteśmy obdarowani przez księdza infułata jest jego postawa i charakter, dzięki któremu stał się osobą poważaną
i niekwestionowanym autorytetem dla mieszkańców naszej Gminy. Dobrze obrazują to słowa Seneki:

 „Najwyższym dobrem jest niezwyciężona moc ducha, wypróbowana
w ogniu doświadczeń, łagodna w działaniu, przepojona wielką miłością do ludzi
i troską o tych, z którymi styka się w życiu”.

Świadomi dobra, które czyni nasz rodak dla tutejszej społeczności Radni Gminy Zembrzyce jednogłośnie nadali Księdzu Infułatowi Bronisławowi Fidelisowi w dniu 22 czerwca 2012 r. tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zembrzyce”.

 

 

 

Dodano w dziale Aktualności , Ogólne 2838 dni temu