Ulga za kompostowanie – obowiązek złożenia nowych deklaracji

Aby skorzystać z ulgi na kompostownik należy złożyć nową deklarację. Aby ulga została naliczona od stycznia 2021 r. należy złożyć nowa deklarację do końca stycznia. Nowy wzór deklaracji w załączeniu.

Rada Gminy w Zembrzycach ustaliła wysokość stawki obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

– 20 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

– 21 zł  miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika)

180 zł za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej  obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Zembrzyce określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi 84 zł, a w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 400 zł za rok.

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Od 1 stycznia 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie się prowadzony przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655.

Godziny otwarcia punktu:
W każdą środa 14.00 – 18.00
W drugą i czwartą sobotę w miesiącu 8.00 – 13.00

Terminy zbiórek odpadów komunalnych 2021 r.

styczeń: 4,18
luty: 8,22
marzec: 8,22
kwiecień: 12,26
maj: 10,24
czerwiec: 7,21
lipiec: 5,19
sierpień: 2,16
wrzesień: 6,20
październik: 4,18
listopad: 8,22
grudzień: 13,27

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 38 dni temu