ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM – ważne informacje

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Podstawową formą spisu jest samospis internetowy poprzez aplikację: https://spis.gov.pl.

Internetowo można się spisać także w Urzędzie Gminy Zembrzyce na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku komputerowym przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
W razie potrzeby wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy zapewniają niezbędną pomoc w zakresie przeprowadzenia samospisu internetowego przy stanowisku komputerowym udostępnionym przez gminę.

Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez  pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.

Spis dokonany może by również poprzez wywiad z rachmistrzem.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów, informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

  • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do  Gminnego Biura Spisowego w Zembrzycach nr tel. 33 8746002.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Dodano w dziale Aktualności 26 dni temu