Projekt nauki pływania

Od 4 marca do  8 maja 2019 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Zembrzyce uczestniczą w projekcie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w ramach gminnego programu „Ty też możesz pływać”.

W przedsięwzięciu biorą udział szkoły z Gminy Zembrzyce: Szkoła Podstawowa w Zembrzycach -31 uczniów,  Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej – 25 uczniów, Szkoła Podstawowa w Marcówce – 22 uczniów, Szkoła Podstawowa w Śleszowicach – 22 uczniów.

W 2019 roku w projekcie „Ty też możesz pływać” bierze udział 100 uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod fachową opieką instruktorów. Uczniowie zostaną  podzieleni na 3  grupy. Dla każdej grupy przewidziano 14 wyjazdów na basen,  średnio 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

Uczestnicy realizują program 21 godzin zajęć dla każdej grupy według treści programowych zgodnych z metodyką nauki pływania.

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Ideą programu jest zachęcanie do uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz promocja prowadzenia zdrowego stylu życia.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach i z niecierpliwością czekają na  kolejne spotkania. Zajęcia  te równocześnie stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało  na realizację w/w projektu dofinansowanie w kwocie 18 000 zł. Koszt całości projektu wyniesie 44 942 zł . Pozostałe środki pochodzą ze  środków własnych budżetu Gminy Zembrzyce.

Dodano w dziale Aktualności 69 dni temu