Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SG ZOZ w Zembrzycach poprzez dobudowę windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wykonaniem miejsc postojowych, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SG ZOZ w Zembrzycach poprzez dobudowę windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wykonaniem miejsc postojowych, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Nr referencyjny postępowania : 1/ZP/2018

Zamawiający :  Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki)

1 ZP.2018 » (12.9 MiB)
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 351 dni temu