Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

TRZYNASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 28 LUTEGO 2020 r.  tj. w piątek,

o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej.

6.Przedstawienie informacji na temat projektów: „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”.

7.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zembrzyce rok 2019.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zembrzyce na lata 2019-2034.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zembrzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Marcówce.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Zembrzycach.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

16.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów sportowych Gminy Zembrzyce.

17.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w 2020 roku.

18.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

19.Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Zembrzyce za 2019 r.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                  Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 424 dni temu