Zaproszenie do udziału w projekcie pn: „Efektywni na rynku pracy”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:

Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie ( powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

są bez pracy / są osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 •   Osoba powyżej 50 r.ż.,
 •   Osobą długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy),
 •   Osobą posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności,
 •   Osobą posiadającą niskie kwalifikacje,
 •  Osoba bierną zawodowo,
 •   Kobietą.

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

 • Wsparcie doradcy zawodowego,
 •  Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
 •  Szkolenia komputerowe,
 •  Program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia,
 •   Stałe usługi pośrednika pracy.

Kiedy i gdzie można się zapisać?

Rekrutacja do projektu:  10.2020 – 03.2021

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.

TEL: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata  Renkiewicz         
Mail:
malopolska@jcgroup.pl

Dodano w dziale Aktualności 40 dni temu