SPOSÓB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W URZĘDZIE GMINY ZEMBRZYCE

Urząd Gminy Zembrzyce przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w Urzędzie Gminy Zembrzyce,  w godzinach pracy Urzędu Gminy Zembrzyce. Wejście do Urzędu Gminy  znajduje się od tyłu budynku, tel.  do Urzędu Gminy – 33 874 6 002

Zgłoszenia można dokonać także poprzez przesłanie zgłoszenia do urzędu w formie papierowej pocztą, adres urzędu 34-210 Zembrzyce 540

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Nazwy i nr Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Zembrzyce

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 1 w Marcówce

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2 w Zembrzycach

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 w Tarnawie Dolnej

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4 w Śleszowicach

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 5 w  Tarnawie Górnej

Powyższa informacja dotyczy zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 rok

Do pobrania

  • Uchwała nr 11_2019 powoływanie ObKW_ujednolicony - - Pobierz »
    Rozmiar: 160.11 KB
  • zgłoszenie kandydatów ObKW przez pełnomocnika wyborczego - - Pobierz »
    Rozmiar: 72.00 KB
  • zgłoszenie kandydatów ObKW _tylko dla wyborców - - Pobierz »
    Rozmiar: 41.50 KB
Dodano w dziale Aktualności 70 dni temu