Dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów

Gmina realizuje projekt pn. ”Zdrowo i sportowo” w ramach którego organizowane są zajęcia sportowe z  elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych w tym korzystających z wychowania przedszkolnego.

Projekt „Zdrowo i sportowo” to zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, są  one skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego).

Program będzie realizowany we wszystkich szkołach Gminy Zembrzyce, objętych nim zostało 196 uczniów i tak :

w  Zespole Szkół w Zembrzycach 45 uczniów – 3 grupy,

w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej 49 uczniów- 4 grupy,

w Podstawowej w Marcówce-  59 uczniów – 4 grupy,

w Szkole Podstawowej w Śleszowicach  43 uczniów – 3 grupy.

Każda grupa uczestnicząca w projekcie będzie miała zajęcia od marca do listopada 2019 roku,  2 razy w tygodniu po 1 godzinie, co daje dla jednej grupy 48 godzin zajęć. Są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dające uczniom możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia zawierają elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne założenia realizacyjne programu to: harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Gmina Zembrzyce otrzymała dofinansowanie  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 15 120 złotych, całość projektu to koszt 30 240 zł. Pozostałe środki pochodzą ze  środków własnych budżetu Gminy Zembrzyce.

Dodano w dziale Aktualności 167 dni temu