Złote Gody 2015 w Zembrzycach

W dniu 20 października 2015 r. Urząd Gminy w Zembrzycach zorganizował uroczystość jubileuszową dla 11 par odznaczonych Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, która odbyła się w Budynku OSP w Zembrzycach.

Nie bez powodu jubileusz pięćdziesięciolecia małżeństwa określany jest mianem Złotych Godów. Bezsprzecznie jest to rocznica szczególna, która zasługuje, by obchodzić ją z należnym szacunkiem i godnością. By pojąć rangę uroczystości, należy zrozumieć, co tak naprawdę oznacza wieloletni staż małżonków. Jubileusz ten nie sprowadza się jedynie do kilku liczb i formalnych danych, lecz stanowi powód wielu wzruszeń i przywołuje liczne wspomnienia.

Wójt Gminy Zembrzyce słowem wstępu do Jubilatów powiedział:  „…to jest takie nasze skromne podziękowanie od nas wszystkich za to, że potrafiliście ze sobą tak długo wytrwać, że wspólnie wychowaliście dzieci i wspólnie pracowaliście na rzecz naszego kraju”.

Do słów: gratulacji, podziękowań i życzeń Pana Wójta dołączyli się wszyscy obecni na uroczystości:  Andrzej Pająk- senator, Tadeusz Zadora- Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce, Jan Kapusta- proboszcz z Zembrzyc, Jacek Kaznowski – Proboszcz ze Śleszowic, Danuta Smyrak-Sekretarz Urzędu Gminy Zembrzyce, Anna Zawiła – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zembrzycach, Renata Krzysztoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Marcówki oraz liczne grono zaproszonych gości.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Łukasz Palarski.

W tym roku świętowaliśmy jubileusz pięćdziesięciolecia małżeństwa następujących par:

Wanda i Stanisław Banasiowie

Krystyna i Józef Cholewowie

Zofia i Jan Jabłońscy

Maria i Szczepan Misiowie

Zofia i Mieczysław Pływaczowie

Stanisława i Tadeusz Przygodowie

Maria i Michał Sitarzowie

Irena i Edward Talagowie

Stanisława i Władysław Wciślakowie

Krystyna i Stanisław Wróblowie

Maria i Władysław Mikołajkowie

Uroczystość odbyła się w przyjemnej, acz podniosłej, oddającej rangę wydarzenia atmosferze. Po części oficjalnej były życzenia najbliższych, krewnych, był szampan   i łzy wzruszenia.

Jubileusz uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Marcówki oraz kapeli Pana Tadeusza Wojtanka z Zembrzyc.

Choć los z pewnością nie zawsze był dla nich przychylny i zmuszał ich do licznych poświęceń, przetrwali próbę czasu, dając wzór przyszłym pokoleniom.

                                                       Serdecznie Gratulujemy!

Dodano w dziale Aktualności , Kultura 1403 dni temu