Place Zabaw w Gminie Zembrzyce

W ramach stworzenia miejsc aktywności ruchowej mieszkańców powstały cztery place zabaw w miejscowościach : Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Śleszowice i Marcówka.

Kolorowe i bezpieczne place zabaw stały się atrakcyjnym miejscem dla najmłodszych dla zabawy i spotkań z rówieśnikami. 

Inwestycja była realizowana przez Urząd Gminy Zembrzyce, łączny koszt inwestycji wyniósł  559 062,75 zł,  w tym Gmina pozyskała na ten cel środki w wysokości 362 813 zł z funduszy UE w ramach programu PROW oś 4 Leader.

Inwestycja została zrealizowana w latach 2011 -2012.

 

Dodano w dziale Inwestycje 2542 dni temu