Nabór wniosków za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”

działającej na terenie gmin:

Budzów, Bystra–Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 23 listopada 2012 roku do 11  grudnia 2012 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” miejscowość: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, w godz. 8.00-16.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.lgdpodbabiogorze.pl. Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” miejscowość: Sucha Beskidzka ul Kościelna 5b, w godz. 8.00-16.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi 396 658,34 zł Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi 364 457,80 zł.

Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.(33)  874 41 72 lub 667 609 609.

 

Dodano w dziale Ogólne 2627 dni temu