Informacja Świadczenie dobry start 300+, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny

W okresie zasiłkowym 2020/2021 obowiązują  dochody za 2019 r.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń :

Zasiłek  rodzinny -674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,

Fundusz alimentacyjny – 900,00 zł

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia  2020r.

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2020

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w godz. od 7.00 -  15.00  tel. 33 8746400

Wnioski dostępne również na stronie Ośrodka www.gopszembrzyce.pl

Dodano w dziale Aktualności 37 dni temu