Zielona Szkoła – Jarosławiec

 

 

W maju 2018 roku 81 uczniów  szkół z terenu Gminy Zembrzyce wyjechało na „Zieloną Szkołę” nad Morze Bałtyckie do Jarosławca. Celem wyjazdu było upowszechnianie aktywnego wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej oraz kształcenia postaw proekologicznych.
W czasie zielonej szkoły realizowano program edukacyjno-wychowawczy, którego założeniem było w szczególności:

  • zainteresowanie regionem Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych poprzez wędrówki, gry terenowe, spacery i wycieczki,
  • upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności rozważnego korzystania z zasobów przyrody.
  • terapia klimatyczna – zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu,
  • zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych w miłej i przyjaznej atmosferze,
  • upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa,
  • doskonalenie sprawności fizycznej uczniów poprzez rozgrywki sportowe (grupowe i indywidualne), marszobiegi brzegiem morza, kąpiele słoneczne, spacery plażą nadmorską, zabawy w wodzie (basen) oraz ćwiczenia, zabawy i gry ruchowe na wolnym powietrzu,
  • kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez codzienne ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjnej, wyrabianie nawyku codziennej toalety, higieny ubierania się, a także regularne spożywanie posiłków  i kulturę konsumpcji,
  • integracja grupy i  doskonalenie komunikacji poprzez wspólną naukę, wypoczynek i zabawę,
  • realizacja treści podstawy programowej dla klasy III i IV szkoły podstawowej z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ośrodek, w którym zamieszkały dzieci z opiekunami był bardzo dobrze wyposażony, warunki  te sprzyjały nauce i zabawie.
W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie poznawali florę i faunę Bałtyku, zajmowali się „morską matematyką”, pisali listy i kartki pocztowe. Słoneczko mocno przygrzewało, więc lekcje przeprowadzano na plaży: były śpiewy, tańce, gry i zabawy ruchowe.
Nie mogło zabraknąć zajęć wokół tematu Neptuna. Wspólnie z królem morza uczniowie przeszli w orszaku na plażę. Tam każdy uczestnik zielonej szkoły wziął udział w chrzcie morskim.
W przerwach między zajęciami można było oddawać się „piaskowym ” uciechom (powstawały wspaniałe fortece) oraz słonecznym kąpielom.
Dodatkowymi atrakcjami były edukacyjne wycieczki:
- do Darłowa (Uczniowie obejrzeli dawną posiadłość królów duńsich, Zamek Książąt Pomorskich. Przewodnik oprowadził ich po miejscowości i opowiedział ciekawe historie związane z zabytkowymi kościołami i kaplicami. Na końcu zatrzymali się przy moście zwodzonym, skąd spacerkiem przeszli na molo),
- do Ustki – zwiedziliśmy: molo,  pomnik Usteckiej Syrenki, promenadę istniejącą od 1875 roku oraz domy rybaków i kamieniczki XIX i XX wieku,
- do „Motylarni” oraz „Labiryntu luster”.

„Zielona Szkoła”  sprzyjała promowaniu zdrowego stylu życia, spacery plażą, gry zespołowe, ćwiczenia gimnastyczne oraz zabawy na basenie zapewniały aktywność fizyczną uczestników.

Wyjazd na  „Zielona Szkołę’ zrealizowany został  dzięki pozyskaniu dofinansowania  przez Gminę Zembrzyce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska – Zielona Szkoła 2018” w wysokości 16 038 zł
Całkowity koszt zadania wyniósł 81 705 zł,  dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie  w wysokości 16 038 zł, środki z budżetu Gminy – 25 167,00 zł  i  wpłat rodziców po 500 zł.

Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie -  https://www.wfos.krakow.pl

Dodano w dziale Aktualności 776 dni temu