Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej- zaprasza do zapoznania się z ofertą wsparcia podmiotów oraz inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej

Szanowni Państwo,

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do zapoznania się z ofertą wsparcia podmiotów oraz inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej z terenu subregionu podhalańskiego. Wszystkie działania w ramach Projektu oferowane są bezpłatnie.

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej” typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Naszym wsparciem obejmujemy powiaty: nowotarski, tatrzański i suski województwa małopolskiego.

Aktualnie trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych chcących założyć Podmiot Ekonomii Społecznej (cykl szkoleń z zakresu podstaw prawnych, księgowości, sprawozdawczości finansowej, form promocji i pozyskiwania sponsorów/funduszy, efektywnej komunikacji i budowania zespołu).


W najbliższym czasie będą uruchomione rekrutacje na:

 • usługi marketingowe (kwota do wykorzystania do 4 800zł)
 • wsparcie doradcze
 • usługi księgowe
 • usługi prawne
 • granty (do 10 tys. zł)

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • inkubator, w którym PES mogą prowadzić swoją działalność
 • animacja środowisk lokalnych
 • doradztwo kluczowe
 • szkolenia „Liderów Inicjatyw Społecznych”
 • granty na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • szkolenia zawodowe dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
 • wizyty studyjne
 • audyty: finansowy, prawny, biznesowy, marketingowy
 • doradztwo specjalistyczne prawne, biznesowe i finansowe
 • usługi księgowe i marketingowe
 • coaching
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

INKUBATOR wyposażony w sprzęt multimedialny jest dostępny dla PES codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00; kontakt: Małgorzata Malina-Pachacz, e-mail: mmalina-pachacz@frrr.pl, tel. 18 267-777-39 wew.32

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne, zainteresowane założeniem, prowadzeniem i/lub pracą w PES
 • JST i ich przedstawicielstwa
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • przedsiębiorców
 • podmioty ekonomii społecznej


Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do udziału w Projekcie!!!!

Oferta MOWES – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Dodano w dziale Aktualności 236 dni temu