Projekt „Indywidualizacja”

 

Projekt „Indywidualizacja” procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Zembrzyce realizowany jest w okresie od 15 sierpnia 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Realizacją projektu zajmuje się Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach. Docelowo projekt jest realizowany w czterech szkołach na terenie gminy Zembrzyce. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, u których zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne oraz zbadano ich możliwości psychofizyczne. Wsparciem zostanie objętych 145 uczniów, w tym 68 dziewczynek i 77 chłopców. Realizacja projektu obejmuje prowadzenie następujących zajęć:

1. Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej

1.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy – łącznie 60 godzin dla dwóch grup.

1.2. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające uzdolnienia – łącznie 90 godzin dla dwóch grup.

1.3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w tym 10 zajęć na basenie – łącznie 60 godzin dla dwóch grup.

2. Zespół Szkół Zembrzyce

2.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – łącznie 90 godzin dla trzech grup.

2.3. Zajęcia doskonalące czytanie ze zrozumieniem i pisanie – łącznie 90 godzin dla trzech grup.

3. Szkoła Podstawowa w Śleszowicach

3.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mowy – łącznie 60 godzin dla dwóch grup.

3.2. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, rozwijające uzdolnienia – łącznie 90 godzin dla dwóch grup.

3.3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w tym 4 zajęcia na basenie – łącznie 60 godzin dla dwóch grup.

4. Szkoła Podstawowa w Marcówce

4.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mowy – łącznie 60 godzin dla dwóch grup.

4.2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – łącznie 60 godzin dla jednej grupy.

4.3. Zajęcia doskonalące czytanie ze zrozumieniem i pisanie – łącznie 90 godzin dla trzech grup.

Udział w zajęciach logopedycznych poprzez systematyczne ćwiczenia poprawi  wymowę i sprawność aparatu artykulacyjnego. Zaburzenia związane z wymową często przekładają się na błędy w pisowni, dlatego ważna jest jak najszybsza pomoc. Uczniowie poprzez zabawę zdobędą nowe wiadomości, umiejętności, usprawnią układ oddechowy, wzbogacą słownictwo.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej podniosą poziom sprawności fizycznej. Ćwiczenia pozwolą korygować sylwetkę i rozbudzą w uczniach potrzebę częstszej aktywności ruchowej.

Celem zajęć doskonalących czytanie ze zrozumieniem i pisanie jest podniesienie poziomu czytania, pisania, z utrwaleniem zasad poprawnej pisowni, zarówno ze słuchu, jak również twórczych wypowiedzi pisemnych.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Udział w nich, poprzez doskonalenie procesów wnioskowania przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem oprogramowania edukacyjnego pobudzi wyobraźnię uczniów. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Szkoły zostały zaopatrzone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne niezbędne w przeprowadzaniu w.w. zajęć, są to m.in. lustra logopedyczne, dywaniki glottodydatktyczne, zestawy diagnostyczno-logopedyczne, łamigłówki, alfabety obrazkowe, gry memo-wyrazowo-sylabowe, zestawy ćwiczeń grafomotorycznych, programy komputerowe „Logopedyczne zabawy”, gry edukacyjne, sensoryczne dyski, kamienie i piłki, materace, drabinki, bączki rehabilitacyjne,  programy „Uczeń zdolny”, szkielet człowieka, model układu słonecznego, lupy, mikroskopy, klepsydry, wagi z odważnikami, komplety do preparowania, stacje pogody itp.

Całość dofinansowania projektu była planowana na kwotę 120 tys. zł. jednak w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na usługi edukacyjne i zakup pomocy dydaktycznych kwota dofinansowania prawdopodobnie się zmniejszy nie powodując jednak zmian w jakości i ilości materiałów i zajęć.

 

Dodano w dziale Zrealizowane 2265 dni temu