Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 18.01.2021 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 156 µg/m3Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:Mszana Dolna, ul. Orkana – 126 µg/m3Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 113 µg/m3

Nowy Targ, pl. Słowackiego – 149 µg/m3

Oświęcim, ul. J. Bema – 121 µg/m3

Rabka-Zdrój, ul. Orkana – 117 µg/m3

Tarnów, Ks. Romana Sitko – 109 µg/m3

Zabierzów, ul. Wapienna – 105  µg/m3

Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim;Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: gminę Mszana Dolna w powicie limanowskim; gminy: Nowy Sącz, Chełmiec, Stary Sącz, Podegrodzie, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz; Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim; Zabierzów, Wielka Wieś, Liszki w powiecie krakowskim; miasto Tarnów(centrum) oraz powiat nowotarski
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 15000Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 377000
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 19.01.2021 r. godz. 10.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 10.00 dnia 19.01.2021. do godz. 24.00 dnia  19.01.2021 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 19.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dzień 19.01.2021 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Prognozowane na dzień 19.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: rejon al. Krasińskiego w Krakowie; gminy: Nowy Sącz, Chełmiec, Stary Sącz, Podegrodzie, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz; Nowy Targ, Szaflary, Raba Wyżna, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim; Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim; Zabierzów, Wielka Wieś, Liszki w powiecie krakowskim
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 151000

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności Ogół ludności:- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych Stopień 2Obowiązujące ograniczenia:·        Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*·       Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

·       Zakaz stosowania dmuchaw do liści.

*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  • Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 19.01.2021. godz. 10:00
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warningshttps://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6
Dodano w dziale Aktualności 42 dni temu