Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Zembrzyce

Trzydziesta siódma SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE odbędzie się

w dniu 28 września 2018 r.  tj. w piątek, o godz.14-tej

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Projekt porządku obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy Zembrzyce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zembrzyce.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw, boisk szkolnych i stref rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Zembrzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w postaci budowy chodnika w Śleszowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 11. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zembrzyce w roku szkolnym 2017/2018.
 12. Zapoznanie się z informacją z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za I półrocze 2018 roku.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i informacje.
 16. Zakończenie.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                          Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 516 dni temu