Nowy plac zabaw w Zembrzycach

                                      

Obok szkoły w Zembrzycach powstał nowoczesny,  ogólnodostępny plac zabaw.

Oficjalnego otwarcia placu zabaw dokonali najmłodsi mieszkańcy wraz z Wójtem Gminy Zembrzyce – Łukaszem Palarskim, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zembrzyce – Grzegorzem Józefowskim i Dyrektorem Szkoły – Elżbietą Fidelus.

Po przecięciu wstęgi dzieci z radością rozbiegły się po dużym, kolorowym placu, by zapoznać się z jego atrakcjami. Plac zabaw wyposażony został w bezpieczne urządzenia zabawowo – sprawnościowe, pozwalające najmłodszym dzieciom na zabawę i aktywne spędzanie czasu z innymi dziećmi na wolnym powietrzu.  Do placu zabaw prowadzi odremontowana droga o nawierzchni bitumicznej. Plac został oświetlony za pomocą autonomicznych lamp solarnych w ilości 4 szt.

Obiekt ten został zrealizowany dzięki pozyskanym na ten cel środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Ostateczna wartość projektu wyniosła 357.693,05 zł. Gmina pozyskała środki unijne na ten cel w wysokości ok. 126.854,00 zł.

Dodano w dziale Aktualności 146 dni temu