Komunikat Urzędu Gminy

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku usuwania śniegu przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych.

„…w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość
o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu.  Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.” 

Pełna treść komunikatów Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znajduje się na stronie: http://www.gunb.gov.pl

 

Dodano w dziale Aktualności , Komunikaty i Ogłoszenia , Ogólne 2745 dni temu