„Aktywność mój atut” w Gminie Zembrzyce podsumowanie projektu za lata 2010-2012

 

W latach 2010-2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, realizował Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 pt. „Aktywność – mój atut” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założeniem realizowanego projekt było podwyższenie statusu społecznego i zawodowego 33 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W ramach projektu zastosowano trzy  instrumenty aktywnej integracji był to instrument aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej i aktywizacji edukacyjnej.

W ramach prowadzonych działań osobom bezrobotnym  i nieaktywnym zawodowo  umożliwiono dostęp do bezpłatnych szkoleń. Uczestnicy projektu brali udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz treningu pracy. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach beneficjenci projektu nabyli m.in. umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych oraz współpracy w grupie oraz  zwiększyli swoje  możliwości uzyskania lepszego zatrudnienia i posiedli nowe kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu realizowane były  szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe:

§  W roku 2010 z pośród uczestników projektu jedenaście kobiet ukończyło kurs opiekunki osób starszych,

§  W latach 2011 i 2012  dwadzieścia dwie osoby ,w tym 19 kobiet i 3 mężczyzn ukończyło kurs kucharza.

 

Dodano w dziale Kultura , Zrealizowane 2088 dni temu