INFORMACJA W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

INFORMACJA W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

Gmina Zembrzyce informuje, że z dniem 2 lipca 2012 r.,  zawarła umowę na dofinansowanie projektu

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”

z Instytucją Wdrażającą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

na lata 2007-2013.

 

Projekt przewiduje budowę sieci szerokopasmowej zapewniającej bezpłatny dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz dostawę sprzętu komputerowego do tychże gospodarstw i jednostek organizacyjnych gminy.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012-2015

 

Projekt został dofinansowany kwotą: 1.132.592 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka