Bankowa obsługa budżetu Gminy Zembrzyce i jednostek organizacyjnych w latach 2019-2022

Bankowa obsługa budżetu Gminy Zembrzyce i jednostek organizacyjnych w latach 2019-2022

 

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.15.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

 

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.15.2018 » (110.0 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.12.2018r.:

RIR.271.15.56.2018 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.12.2018r.:

RIR.271.15.57.2018

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 232 dni temu