120 GOSPODARSTW DOMOWYCH OTRZYMAŁO DARMOWY DOSTĘP DO INTERNETU!

W dniu 04.11.2014r. w Zembrzycach odbyło się spotkanie z Mieszkańcami  Gminy  – Beneficjentami Projektu pn. :  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce – Etap II”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W spotkaniu wzięli udział Mieszkańcy Gminy Zembrzyce, zakwalifikowani do udziału w Projekcie, Wójt Gminy Zembrzyce Pan Eugeniusz Stypuła, przedstawiciele Wykonawcy  firmy HyperNET s.c., Dyrektorzy Szkół oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Zembrzyce.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Pan Eugeniusz Stypuła, który wyraził swoje zadowolenie z faktu przystąpienia Gminy Zembrzyce do Projektu, w wyniku którego aż 120 gospodarstw domowych uzyskało bezpłatny dostęp do Internetu z gminnej sieci szerokopasmowej oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu, a w szczególności Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Panu Przemysławowi Fidelus i przedstawicielom firmy  HyperNET s.c. Panu Łukaszowi Bobek i Panu Markowi Liszka.

W dalszej części spotkania Wójt Gminy wraz z Panem Przemysławem Fidelus Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju serdecznie pogratulowali Mieszkańcom Gminy udziału w Projekcie, a następnie wręczyli Beneficjentom umowy określające zasady uczestnictwa w Projekcie oraz dyplomy ukończenia szkolenia z obsługi komputera.

Głos zabrał także przedstawiciel firmy HyperNET s.c. Pan Łukasz Bobek, który podsumował dotychczasowe działania, przedstawił wprowadzone rozwiązania techniczne umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu na terenie gminy Zembrzyce oraz przybliżył reguły realizacji projektu w kolejnych latach.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność na spotkaniu!

 

 

 

Dodano w dziale W trakcie realizacji 1654 dni temu