Odnowa centrum wsi Zembrzyce poprzez przebudowę i zagospodarowanie plantów wraz z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi

 

 

Inwestycja miała na celu zagospodarowanie centrum wsi  Zembrzyce dla mieszkańców

i turystów odwiedzających gminę oraz stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych.

W ramach tej inwestycji wykonano:

- nowe chodniki i zmodernizowano istniejące

- położono nową nawierzchnię asfaltową na drogach wokół rynku i kościoła,

- zatokę autobusową,

- całkowicie przebudowano plac na rynku poprzez wykonanie nowych ścieżek,

- posadzono krzewy i kwiaty

- zamontowano ławki

Całkowity koszt zadania  wyniósł 368 443,07 zł,  Gmina Zembrzyce otrzymała na ten cel  dofinansowanie w wysokości 90 874 zł z środków  UE z programu  PROW oś 4 Leader.

Inwestycja była realizowana przez Urząd Gminy Zembrzyce w okresie od kwietnia do listopada 2011 roku.

 

Dodano w dziale Zrealizowane 2086 dni temu