Rozbudowa drogi: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budowa korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367)

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budowa korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367).”

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.9.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.9.2018 » (150.8 MiB)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.06.2018r.:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.06.2018r.:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.06.2018r.:

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 341 dni temu