„Małopolski Tele-Anioł”

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że przystąpił do projektu realizowanego przez województwo małopolskie – „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; realizowany jest we współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/teleaniol

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Projektu oraz zgłaszanie kandydatury bezpośrednio w siedzibie Projektu lub za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.”

GOPS

Dodano w dziale Aktualności 359 dni temu