Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. osób potrzebujących pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce  aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy, w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: (33) 874 64 00  bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.
Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, w szczególności na osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.
Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na różne formy pomocy dla osób wymagających wsparcia, przede wszystkim szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebujące pomocy, czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących dużą pomoc czy wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za naszych bliskich, sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

Dodano w dziale Aktualności 146 dni temu