Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości  

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków –Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W listopadzie br. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek w ramach II naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa , niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione 4 torby ratownicze wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera, po jednym zestawie dla każdej z jednostek OSP z terenu gminy.

22 grudnia 2017r. Wójt Gminy Zembrzyce uroczyście przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym tj. OSP Marcówka, OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna i OSP Śleszowice po 1 zestawie torby ratowniczej PSP R1.

Całość projektu zamknęła się w kwocie 19200 zł., z czego 90% wydatków (tj. 17280 zł.) zostało pokrytych z otrzymanej dotacji z  Funduszu Sprawiedliwości.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa , jak również do poprawy warunków pracy strażaków.

Dodano w dziale Aktualności 377 dni temu