Utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Budowa sceny do występów artystycznych z zadaszeniem w Zembrzycach na terenie boiska sportowego.

 

Cel operacji: Projekt ma na celu utworzenie aktywnego społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju lokalnej gospodarki , szczególnie turystyki i produktu lokalnego, z miejscami do aktywnego spędzania wolnego czasu, głównie dla dzieci i młodzieży.  Operacja będzie miała w szczególności wpływ na :- ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego :

a) podwyższenie świadomości kulturowej i umiejętności związane z dziedzictwem kulturowym, poprzez zapewnienie miejsca do organizacji występów dla zespołów regionalnych, stowarzyszeń czy grup, które mogą stanowić źródło dochodów ich działalności,

- rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci i młodzieży :

a) podniesienie jakości życia przy wykorzystaniu obiektów kulturalnych poprzez poszerzenie zakresu możliwości działań placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego tj. świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży.

b) aktywny i zdrowy styl życia poprzez budowę zaplecza do organizacji imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych.

- rozwój turystyki, szczególnie aktywnej opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Realizacja operacji obejmowała:

Roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz budowę sceny wraz z zadaszeniem.

Czas trwania realizacji operacji:

23.04.2010 – 02.06.2011

Wartość całkowita operacji:32 299 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW oś 4 Leader:16 696,54 zł.

 

 

 

Dodano w dziale Kultura , Zrealizowane 2079 dni temu