OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Gmina Zembrzyce informuje, że z dniem 18 października  2012 r.,  rozpocznie się nabór chętnych do uczestnictwa w realizacji programu

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”.

 

Ankiety uczestnictwa udostępnione zostaną potencjalnym zainteresowanym:

- w Urzędzie Gminy Zembrzyce,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- za pośrednictwem Sołtysów

- do pobrania ze strony internetowej Gminy Zembrzyce.

 

Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zembrzyce w terminie do dnia 31 października 2012 r.

 

Szczegółowe warunki prowadzenia naboru określone zostały w informacji zawartej w treści ankiet.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Do pobrania :

Informacja » (328.2 KiB)

Regulamin Naboru » (200.3 KiB)

Zal 1 Deklaracja » (206.2 KiB)

Zal 7 Rekomendacja » (160.8 KiB)