Bezpieczny Strażak 2017

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Dzięki udziałowi Gminy Zembrzyce  w programie  „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”, OSP Zembrzyce, OSP Śleszowice
i OSP Tarnawa Dolna  zostaną doposażone w odzież ochronną niezbędną do akcji ratowniczych.

Jest to realizowane przez gminę Zembrzyce w ramach zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP
z terenu Gminy Zembrzyce w elementy odzieży ochronnej do działań bojowych oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy”

Dzięki realizacji tego zadania jednostki OSP zostaną wyposażone w odzież ochronną , w szczególności   hełmy, ubranie specjalne, rękawice ochronne, buty specjalne i kominiarki niepalne.

Zakup  odzieży ochronnej spełniającej wszystkie normy znacząco podniesie komfort pracy, jak również poprawi bezpieczeństwo strażaków uczestniczących w akcjach likwidujących zagrożenia środowiska.

Całkowity koszt realizacji zadania to 10688,02 zł., z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniesie 3700 zł.

Dodano w dziale Aktualności 516 dni temu