Wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na 2014 rok

 

Tabela 1. Wysokości cen i stawek za dostarczaną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto)

1.

2.

3.

Gospodarstwa domowe

1.

Cena za dostarczoną wodę za m3

3,35

2.

Stawka opłaty abonamentowej

4,42

Pozostali odbiorcy

1.

Cena za dostarczoną wodę za m3

5,18

2.

Stawka opłaty abonamentowej

4,42

 

Tabela 2. Wysokości cen i stawek za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena ustalona dla odbiorców usług (brutto)

1.

2.

3.

Gospodarstwa domowe

1.

Cena za odprowadzenie ścieków za m3

4,43

Pozostali odbiorcy

2.

Cena za odprowadzenie ścieków za m3

5,55

 Uchwala XXXIII-245

 

Zatwierdza się taryfę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za ścieki pochodzące z opróżniania zbiorników bezodpływowych i dowożonych do oczyszczalni w  Zembrzycach w wysokości: 18,52 zł/ m3 + 8% VAT= 20.00 zł/m3

Uchwala XXXIII-246

 

Dodano w dziale Opłaty 2116 dni temu