OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” informuje, że w dniu 31.01.2013 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Najważniejsze zmiany to:
- Zwiększenie limitu pomocy na beneficjenta w ramach działania Małe Projekty z 100 tys. zł na 200 tys. zł.
- Zwiększenie maksymalnej wartość pomocy dotyczącego Małego Projektu z 25 tys. zł na 50 tys. zł.

Dodano w dziale Aktualności , Komunikaty i Ogłoszenia , Ogólne 2743 dni temu