WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2020 ROKU

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje tj.:
1) LKS „GARBARZ” Zembrzyce,
2) LKS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna,
3) LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka.

Ad. 1)
Oferta złożona przez LKS „GARBARZ” Zembrzyce została odrzucona z powodu braków formalnych.
Ad. 2)
Oferta złożona przez LKS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji w kwocie 28.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 28.000 zł.
Ad. 3)
Oferta złożona przez LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji w kwocie 28.000 zł.

Dodano w dziale Aktualności 63 dni temu