WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU

 Do konkursu przystąpiła 1 organizacja tj.:

LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka.

Oferta złożona przez LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka spełnia wszystkie wymogi formalne, jak również uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 26.000 zł.

W związku z powyższym postanowiono przyznać dotację w kwocie 26.000 zł.

Dodano w dziale Aktualności 205 dni temu