Remont drogi gminnej Koźle Zembrzyckie w km od 0+000,00 do km 0+394,46 oraz w km od 0+411,36 do km 0+709,54 w miejscowości Tarnawa Dolna i Zembrzyce

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej Koźle Zembrzyckie w km od 0+000,00 do km 0+394,46 oraz w km od 0+411,36 do km 0+709,54 w miejscowości Tarnawa Dolna i Zembrzyce

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.10.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.10.2018 » (18.3 MiB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

RIR.271.10.43.2018 » (601.2 KiB)
Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 598 dni temu