Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

1.   Nabór do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I  publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.)  Wójt Gminy Zembrzyce Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia  28 stycznia 2020r. ustalił terminy przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów  do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie do 26 lutego 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolnym 2020/2021 do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt.
2) niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 30 pkt.
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 30 pkt.
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 30 pkt.
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt.
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 30 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą  Nr XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  dostępne są w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

2. Nabór do klasy I  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce.

Termin rekrutacji rok szkolny 2020/2021 określa Wójt Gminy Zembrzyce Zarządzeniem. Nr 20/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie   terminów  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów  do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce zał.2.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do   klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148z późn.zm) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej dostępne są w każdej szkole podstawowej.

 

Do pobrania

 • Uchwała-nr-188 - - Pobierz »
  Rozmiar: 673.30 KB
 • Uchwała-nr-189 - - Pobierz »
  Rozmiar: 716.68 KB
 • Zarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce 20/2020 - - Pobierz »
  Rozmiar: 62.50 KB
 • zał.1 do Zarządz.Wójta Nr 20.2020 - - Pobierz »
  Rozmiar: 44.00 KB
 • zał.2 do Zarządz. Wójta Nr20.2020 - - Pobierz »
  Rozmiar: 42.00 KB
Dodano w dziale Aktualności 70 dni temu