Stawki opłat za wodę i ścieki w 2020 roku

Po zmianie przepisów prawa w 2018 roku, taryfy za odprowadzaną wodę i dostarczane ścieki są zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie jak dotychczas przez Radę Gminy.  Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją KR.RET.070.293.2018 z dnia 30 lipca 2018 roku zatwierdził nowe taryfy dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na okres 3 lat.

By zmniejszyć opłaty jakie będą zobowiązane ponosić gospodarstwa domowe za te usługi Rada Gminy Zembrzyce na wniosek Wójta Gminy uchwaliła dopłaty z budżety gminy do 1 m3 zużytej wody i do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

 

Do pobrania

  • Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w 2020 roku. - - Pobierz »
    Rozmiar: 205.43 KB
Dodano w dziale Aktualności , Opłaty 589 dni temu