Stawki opłat za wodę i ścieki w 2021 roku

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w  okresie od 01 stycznia 2021 r do 31 sierpnia 2021 roku

Wysokości taryf za wodę i odprowadzane ścieki pobierane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach zostały ustalone Decyzją KR.RET.070.293.2018 z dnia 30 lipca 2018 Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

By zmniejszyć opłaty jakie będą zobowiązane ponosić gospodarstwa domowe za ww. usługi  w 2021 roku na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Zembrzyce uchwaliła dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 zużytej wody i do 1 m3 odprowadzanych ścieków, /Uchwała Rady Gminy Zembrzyce nr VII/154/20 z dnia 27 listopada 2020 roku/.  Dzięki dopłatom z gminy gospodarstwa domowe będą płacić w 2021 roku cenę 4,55 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody i cenę  5,11 zł  brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków, co jest znacznie niższą kwotą od ustalonych przez organ regulacyjny taryf.

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w  okresie od 01 stycznia 2021 r do 31 sierpnia 2021 roku

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena wg taryfy (netto)

Cena wg taryfy (brutto)

Dopłata z budżetu Gminy do 1 m3 zużytej wody

Cena końcowa dla odbiorców (brutto) w zł

Gospodarstwa domowe Cena za dostarczoną wodę za m³

4,52

4,88

0,31

4,55

Stawka opłaty abonamentowej

5,10

5,51

-

5,51

Pozostali odbiorcy  Cena za dostarczoną wodę za m³

5,21

5,63

-

5,63

Stawka opłaty abonamentowej

5,10

5,51

-

5,51

 

Taryfy i ceny za odprowadzane ścieki w okresie od 01 stycznia 2021 r. r do 31 sierpnia 2021 r.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

Wyszczególnienie

Cena wg taryfy netto

Cena wg taryfy brutto

Dopłata z budżetu Gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków

Cena końcowa dla odbiorców  (brutto)

Gospodarstwa domowe  Cena za odprowadzenie ścieków za m³     6,24

6,74

1,51

5,11

Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzenie ścieków za m³

6,24

6,74

-

6,74

Do pobrania

  • Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w okresie od 01 stycznia 2021 r do 31 sierpnia 2021 roku - - Pobierz »
    Rozmiar: 394.86 KB
Dodano w dziale Aktualności , Opłaty 842 dni temu