Konkurs grantowy FIO-Małopolska Lokalnie. Południe!

KTO  MOŻE  ZŁOŻYĆ  WNIOSEK?

- Młoda organizacja pozarządowa (mająca siedzibę na terenie realizacji konkursu, działająca nie dłużej niż 30 m-cy, której roczny przychód za  rok obrotowy – 2018 nie przekracza  25 tys. zł.).
- Grupa nieformalna  (min. 3 pełnoletnie osoby mieszkające na terenie objętym konkursem, które wspólnie chcą realizować lokalne przedsięwzięcie mieszczące się w sferze zadań publicznych).

 

JAKĄ  KWOTĘ  DOTACJI  MOŻNA  POZYSKAĆ?


Młoda organizacja pozarządowa:
max. 5 tys. zł. na działania społeczne i na rozwój organizacji.


Grupa nieformalna:
max. 3 tys. zł. na działania społeczne.

 

JAKI  JEST  TERMIN  NABORU?
Planowany nabór: od 4 marca 2019 do 5 kwietnia 2019.


GDZIE  ODBĘDZIE  SIĘ  NAJBLIŻSZE  SPOTKANIE  INFORMACYJNE?
7 marca, od godz. 14.00, Urząd Gminy Stryszawa. Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu powinny wypełnić formularz on-line.


Link do formularza on line – zgłoszenia na spotkanie w Stryszawie: https://docs.google.com/forms/d/1F6_yMMfxjnZ7D6Y8vJNM5oML7xGKPv3sSAkuej8TAFw/viewform?edit_requested=true


Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 75 dni temu