Informacja dotycząca konkursu na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Zembrzyce /na zastępstwo/

I. Informacje dotyczące kandydatów:

Informujemy, że w wyniku zakończenia I etapu konkursu – oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko, z 5 złożonych ofert konkursowych do II etapu konkursu (test ze znajomości przepisów oraz rozmowa kwalifikacyjna) zakwalifikowało się
4 kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne oraz w sposób prawidłowy złożyli dokumenty aplikacyjne.


II. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:

1. Anna Sternal, zam. Budzów
2. Monika Gut-Baca, zam. Krzeszów
3. Izabela Cepuch, zam. Zembrzyce
4. Dominika Front, zam. Dąbrówka

Dodano w dziale Aktualności 166 dni temu