Budowa parkingu w rejonie kościoła w miejscowości Śleszowice

Budowa parkingu w rejonie kościoła w miejscowości Śleszowice

 

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.4.2019

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

 

 

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.4.2019 » (52.1 MiB)

Wyjaśnienia RIR.271.4.1.2019 z dnia 26.02.2019r.:

wyjasnienia RIR.271.4.1.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.03.2019r.:

Informacja z otwarcia ofert RIR.271.4.2.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.03.2019r.:

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 89 dni temu