Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce. Celem konsultacji jest uchwalenie nowych statutów sołectw Gminy Zembrzyce.

Konsultacje będą się odbywały poprzez zamieszczenie projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie Uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przedmiotowy projekt uchwały zostanie przedstawiony mieszkańcom poszczególnych sołectw Gminy Zembrzyce na Zebraniach Wiejskich.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 15.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.

 Opinie i uwagi dotyczące projektu uchwały, który jest przedmiotem konsultacji należy przedstawić w terminie do dnia 22.06.2018 r. w Urzędzie Gminy Zembrzyce lub przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Zembrzyce,  34-210 Zembrzyce 540 w formie papierowej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zembrzyce.pl.

 W załączeniu:
- projekt Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Zembrzyce
- Zarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Zembrzyce w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Zembrzyce.

Do pobrania

 • Uchwala_STATUTY SOŁECTW_konsultacje - - Pobierz »
  Rozmiar: 34.00 KB
 • Statut _SOŁECTWA Zembrzyce_konsultacja - - Pobierz »
  Rozmiar: 23.13 KB
 • STATUT SOŁECTWA_Marcówka_1konsultacje - - Pobierz »
  Rozmiar: 76.50 KB
 • STATUT SOŁECTWA_Sleszowice_konsultacje - - Pobierz »
  Rozmiar: 71.50 KB
 • STATUT SOŁECTWA_Tarnawa Dolna_konsultacje - - Pobierz »
  Rozmiar: 72.00 KB
 • STATUT SOŁECTWA_Tarnawa Gorna_konsultacje - - Pobierz »
  Rozmiar: 72.00 KB
 • Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały - - Pobierz »
  Rozmiar: 690.44 KB
Dodano w dziale Aktualności 346 dni temu