Wyniki konsultacji społecznych sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017  Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2017 roku przeprowadzone został konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w okresie od 02 marca do 16 marca 2017 roku.
Konsultacje przeprowadzono w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce , w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz w formie bezpośredniego spotkania z podmiotami. Uwagi i opinie należało składać w formie pisemnej.
Bezpośrednie spotkanie z podmiotami odbyło się 15 marca 2017 roku z udziałem 4 podmiotów.
W trakcie trwania konsultacji nie zostały zgłoszone żadne opinie ani uwagi w formie pisemnej.

Dodano w dziale Aktualności 428 dni temu