Folder turystyczny Gminy Zembrzyce

 

 


Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach jest realizatorem projektu pn,: „Promocja Gminy Zembrzyce poprzez wydanie folderu turystycznego, której celem jest rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Zembrzyce  informującego o walorach naszego regionu” w ramach działania „Małe Projekty” – Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach realizowanego projektu wydano  folder  turystyczny. Wydawnictwo promuje walory Gminy Zembrzyce . Zawiera  informacje o historii i etnografii  poszczególnych sołectw gminy. Prezentuje walory krajobrazowe naszych terenów, szlaki turystyczne co wydatnie wpłynie na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej. Prezentuje działalność lokalnych stowarzyszeń  co rozbudzi świadomość tradycji kulturowych wśród mieszkańców naszej gminy i zachęci turystów do jej poznania. Licznie działającym stowarzyszeniom da możliwość szerokiej promocji swej działalności.

Wydanie folderu turystycznego Gminy Zembrzyce – wpłynie na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej naszego regionu . Dodatkowo wzmocni współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, poprawi  stan wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu.

Folder do pobrania:

zembrzyce_folder

Dodano w dziale Kultura , Zrealizowane 1938 dni temu